گلیم و قاب

آویز طرح گلیم

250,000 تومان

گلیم و قاب

آویز طرح گلیم

250,000 تومان

حصیر بافی

جا میوه ایی

95,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

صنایع دستی

جا نماز حصیری

95,000 تومان

حصیر بافی

جامیوه ایی

95,000 تومان

گلیم و قاب

در آویز طرح گلیم

380,000 تومان

زیورالات

دستبند

120,000 تومان
50,000 تومان