95,000 تومان

جامیوه ایی حصیری
بافت ریز
تزیین با کاموا
محکم ومقاوم

1 در انبار

جامیوه ایی

95,000 تومان