به نام خدا
مهتاب نوروزی مشهور ترین سوزن دوز بلوچ در ایران بود،لباس های درباری در دهه ی 50خورشیدی از جمله اثار اوست.
مهتاب در سال 1313در روستای قاسم اباد از توابع شهرستان بمپور به دنیا امد.او دختری بلوچ با پشتکار واندیشه ی فراوان بود
او از کودکی سوزن دوزی می کردودر 16 سالگی استاد سوزندوزی بود،او این هنر را از مادرش یاد گرفته بود
مهتاب هرگز ازدواج نکرد همیشه تنها بود،با این وجود همه ی دختران روستا را فرزندانش میدانست وبه انها سوزن دوزی یاد
میداد.او اگر چه خود به عنوان نماد سوزندوزی بلوچی در دنیا معروف شد،بلکه ارثیه ایی هم به هزاران نفر از زنان ودختران
بلوچ منتقل کرد تا بواسطه ی ان درد و رنج وسختی های بلوچستان را از یاد ببرند و با هنر دست خود،رویاهایشان در جان
پارچه ها نفس دوباره ایی بگیرند.
اثار این بانوی سوزندوز در نمایشگاههای داخل وخارج از ایران بارها به نمایش در امده ونظر همگان را به خود جلب کرده
است.مهتاب به جز سوزندوزی در پریواردوزی،سیاه دوزی،اینه دوزی،سکه دوزی ورودوزی نیز سر امد همگان بود.او در
کمتر از چند سال به بیش از 200 نوع دوخت سوزن دوزی مسلط شدواین مهم او را تبدیل به چهره ایی تاثیر گذار در هنر
سوزندوزی در بلوچستان کرد.در بلوچستان هزاران زن ودختر به عنوان میراث داران هنر سوزندوزی مهتاب،با هنر دستان
خود نقش های عشق ومهربانی را با هم ارزش ومعنا می بخشند.
او در دوران حیاتش دارای قناعت وصبر بسیار بود او بانویی مهربان ودوست داشتنی که مورد احترام اکثر زنان ودختران بلوچ
بود.مهتاب نوروزی دختر 78 ساله ،سرانجام در سال 1391در زادگاهش در روستای قاسم اباد در گذشت.
روحش شادوراهش پر رهرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.